Coding Giants - programming for children - Programming Giants - Šola programiranja za otroke in mladostnike

Želite izvedeti več? Pokličite nas: 031 017 505

Na tečaju se bomo naučili pravil uporabe programskega jezika C# s pomočjo razvojnega okolja Visual Studio in tako podali na pot osvajanja programerskih pristopov, ki jih uporabljajo programerji svetovno priznanih podjetij. Udeleženci tečaja spoznajo osnovne programske elemente in strukture, kot so spremenljivke, zanke, metode, pogojni stavki itd. Kot pravi programerji bomo spoznali njihov pomen in načine uporabe, na osnovi osvojenega znanja pa bomo izdelali zanimive programske rešitve.

  • 14 predavanj (enkrat tedensko)

  • 2 x 45 minut (prek spleta)

  • Število udelžencev (10)


Pet mesečnih obrokov po €67.00


Imate vprašanje?

Opis tečaja

Tečaj ki sicer obsega dva semestra, je uvod v pravo programiranje, z orodji, ki jih uporabljajo profesionalni programerji.. Na primeru sodobnega programskega jezika C#, ki so ga razvili v enem najbolj prepoznanih podjetij na področju razvoja programske opreme, Microsoft, bodo udeleženci tečaja spoznali in se naučili uporabljati osnovne elemente tega modernega programskega jezika. Ob tem se udeleženci spoznajo principe delovanja in izdelave spletnih strani, osnov varne rabe interneta in nekaterih hekerskih tehnik, z namenom spoznati načine zaščite pred njimi.

Program tečaja

Cilj lekcije je ustvariti prvi program v C# in se seznaniti z okoljem Visual Studio.
The aim of the lesson is to present the concept of variables and to show the most common types of variables.
Cilj lekcije je predstaviti pojem konstant in prikazati najpogosteje uporabljene matematične operacije.
Namen lekcije je spoznati WinForms in koncept pretvorbe podatkovnih tipov.
Cilj lekcije je predstaviti matematične in logične operatorjein spoznati inkrementacijo in dekrementacijo v C#.
Cilj lekcije je spoznati pogojni IF stavek in naučiti se kako ga uporabimo v programu.
This lesson is a continuation of the previous one.
Cilj lekcije je spoznati pogojno programsko strukturo Switch.
Cilj lekcije je seznaniti se s programskimi zankami.
Vsebine te lekcije so namenjene nadalnjemu raziskovanju uporabe programskih zank.
Namen 11 lekcije je spoznati in se naučiti uporabljati večdimenzionalne tabele/matrike, v svetu programerjev poznane kot "arrays".
Cilj lekcije je spoznati programske metode
Cilje lekcije je utrditi pridobljeno znanje o programskih metodah, ki so bile obravnavane v predhodni lekciji.
Pregled osvojenega znanaja

Naši partnerji