Coding Giants - programming for children - Programming Giants - Šola programiranja za otroke in mladostnike

Želite izvedeti več? Pokličite nas: 031 017 505

Tečaj je namenjen udeležencem, ki so pred tem uspešno zaključili tečaj Web developmnet oz. Razvoj spletnih strani, I. Stopnja

Priložnost za poglobljeno spoznavanje veščin razvoja spletnih strani in uporabe HTNL, CSS in Java Script-a- Med predavanji se obravnavajo zahtevnejša vprašanja izdelave spletnih strani na podlagi orodja Glitch.

  • 5 srečanj (enkrat tedensko)

  • 2 x 45 min (vsako srečanje)

  • Število udelžencev (12)


za celoten tečaj €99.00


Imate vprašanje?

Opis tečaja

Tečaj razvoja spletnih strani s HTML, CSS in Java Script, II. stopnje, ali "Advanced Website Developer" je odlična priložnost za udeležence, ki želijo nadgraditi že osvojeno znanje razvoja spletnih strani. V okviru nadalejvalnega tečaja bo mogoče spoznati naprednejšo uporabo HTML oznak in CSS stilov. Spletne strani, ki jih bomo ustvarili v času tečaja bodo vključevale tudi tudi JavaScript. Tečaj bo uporabljal prijazno okolje Glitch. Po zaključku tečaja bo vsak udeleženec sposoben samostojno ustvariti lastno spletno stran in jo objaviti na internetu.

Program tečaja

The aim of the lesson will be to prepare a list to which we will be able to add new tasks and remove those already done.
The aim of the classes will be to create a game called Hangman, which consists of guessing words.
The aim of the lesson will be to create a page with an interval timer where we will prepare a daily training for ourselves by setting such information as the number of cycles, time for given exercises and time to rest.
The aim of the classes will be to create a restaurant website. The site will have separate sections, menus, galleries in the form of a slider and a footer with contact and location. Additionally, automatic page scrolling will be applied after selecting an item from the menu.
The aim of the classes will be to continue and expand the project from previous classes.

Naši partnerji