Coding Giants - programming for children - Programming Giants - Šola programiranja za otroke in mladostnike

Želite izvedeti več? Pokličite nas: 031 017 505

Tečaj je namenjen zlasti preteklim udeležencem, ki so zaključili prvi semester predmeta, oziroma 1. stopnjo tečaja Uvod v programiranje s C#.

Drugi semester temelji predvsem na praktičnem delu, in reševanjem konkretnih primerov, s katerimi bomo pokazali, da je delo programerja vse prej kot dolgočasno. Naučili se bomo ustvarjati igre, aplikacije in programe na osnovi programskega jezika C#.

  • 14 predavanj (enkrat tedensko)

  • 90 minut (v naši računalniški učilnici)

  • Število udelžencev (12)


Pet mesečnih obrokov po €67.00


Imate vprašanje?

Opis tečaja

Tečaj predstavlja 2. stopnjo dvosemestrskega tečaja, v katerem se udeleženci lotijo “pravega” programiranja. Na primeru sodobnega jezika C#, ki ga je razvil Microsoft, so obravnavane tipične programske strukture ob spoznavanju katerih se udeleženci naučijo ne le osnov programiranja v višjem programskem jeziku, ampak se naučijo izdelave spletnih strani ter osnov varne rabe interneta in nekaterih hekerskih tehnik, ki jih mora poznat vsak pravi programer

Program tečaja

Pri prvi uri bomo ponovili snov, pridobljeno v prvem semestru. Spomnili se bomo vprašanj, kot so: spremenljivke, operacije nad spremenljivkami, pogojna navodila, zanke, metode, ustvarjanje okenskih in konzolnih aplikacij.
Cilj lekcije je udeležence seznaniti z osnovami koncepta objektno orientiranega programiranja.
Namen lekcije je poglobiti znanje objektno orientiranega programiranja. Predstavljena bodo vprašanja, kot so dedovanje, razredi in podrazredi in statični elementi v programiranju.
Namen lekcije je obnoviti in utrditi osnove objektno orientiranega programiranja ter spoznati elemente, kot so method overload, zanka foreach in seznami.
Cilj lekcije je ponoviti in utrditi snov iz osnov objektno orientiranega programiranja, ki smo jih spoznali v preteklih lekcijah.
Ustvarili bomo okensko aplikacijo, spominsko igro, v kateri se bodo med njenim zagonom izžrebali pari slik. Naša naloga bo najti vse pare v najkrajšem možnem času, da dosežemo čim več točk. Igra bo imela časovnik in možnost ponovnega zagona, ko je končana.
Učna ura je nadaljevanje teme, ki smo jo zastavili v prejšnji učni uri.
Učna ura je nadaljevanje projekta iz predhodne lekcije.
To bo naš največji projekt. Aplikacija bo sestavljena iz več zaslonov, med katerimi lahko preklapljamo. Programirali bomo možnost kreiranja novih uporabniških računov, prijavo in odjavo iz aplikacije, dodajanje opravil na seznam, njihovo urejanje in odstranjevanje. Dodatno bomo ustvarili preprosto datotečno bazo - aplikacija bo lahko shranjevala dodane uporabnike in njihove vnose tudi po izklopu.
V lekciji bomo nadaljevali s projektom iz prejšnje lekcije.
Lekcija je namenjena nadaljevanju izdelave projekta iz predhodnega srečanja.
Učna ura je namenjena dokončanju projekta s katerim smo se ukvarjali v predgodnih treh lekcijah.
Seznanili se bomo z osnovnimi koncepti v zvezi s hekanjem in varnostjo. Ustvarili bomo preprosto aplikacijo, ki simulira krajo prijav in gesel.
Seznanitev z okoljem Unity za ustvarjanje računalniških iger

Naši partnerji